از کاخ ناصرالدین شاه در شهرستانک چه خبر؟

محمدی اضافه کرد: مرمت باید بر اساس ضوابط و اصول فنی مورد تایید میراث فرهنگی انجام شود تا بافت سنتی مجموعه تغییر نکند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072312022/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1

وی توضیح داد: پس از اتمام عملیات مرمت، این مجموعه به عنوان مرکزی اقامتی- پذیرایی میزبان گردشگران و مسافران خواهد بود.

این مسئول اظهار کرد: با توجه تورم، هرچقدر روند مرمت تسریع پیدا کند، هزینه‌ای که بخش خصوصی باید پرداخت کند کمتر می‌شود و بر این اساس به نظر می‌رسد تا پایان سال آینده کوشک ناصری مرمت شده، میزبان گردشگران باشد.

وی ادامه داد: طبق این قرارداد، بخش خصوصی که یکی از شرکت‌های معتبر استان است، باید بر اساس طرح تایید شده میراث فرهنگی البرز نسبت به مرمت و بازسازی این مجموعه اقدام کند.

وی افزود: خوشبختانه تا کنون حدود ۴۰ درصد مرمت‌ها شامل مرمت کامل حمام اندرونی، مرمت برخی از دیوارها، ایوان پذیرایی و بخشی از حوض‌ها به پایان رسیده و علاوه براین، برخی اصلاحاتی نیز در زیرساخت این مجموعه صورت گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز تاکید کرد: طبق قرارداد، این شرکت موظف به مرمت هفت حوض معروف این کوشک، مرمت سه حمام بزرگ، ایوان پذیرایی – بخش اداری و بخش نشیمن و استراحت خانوادگی شده است.

فریدون محمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت کوشک ناصری شهرستانک اظهار کرد: این کوشک سال گذشته در قالب قراردادی ۲۰ ساله به بخش خصوصی واگذار شده است.

ایسنا/البرز مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت: به نظر می‌رسد تا پایان سال آینده کوشک ناصری مرمت شده، میزبان گردشگران باشد.

محمدی اضافه کرد: با اتمام مرمت کوشک ناصری، شاهد افزایش ظرفیت حوزه گردشگری استان خواهیم بود.