از نقالی کودکان تا کارگاه‌های گچبری و آینه‌کاری در سعدآباد


تهران- ایرنا- ۲۲ برنامه متنوع به مناسبت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار می‌شود که نقالی کودکان و کارگاه‌های گچبری و آینه‌کاری از جمله این برنامه‌هاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111925/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DA%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF