ازسرگیری کاوش‌های باستان شناسی در یکی از قدیمی ترین سکونتگاه انسانی در ایران


قزوین – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی قزوین گفت: دور جدید کاوش های باستان شناسی در غار قلعه کرد آوج که از قدیمی ترین سکونتگاه های انسانی ایران و جهان به شمار می رود از سرگرفته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181250/%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87