ارگ ایلخانی نوش‌آباد معاصر سلطانیه زنجان است

وی افزود: حفاری فصل‌های گذشته که در بخش شاه‌نشین انجام شد که هیچ کاشی کشف نشد، بنابراین احتمال دارد که این کاشی از بستر کاشی‌کاری یک مسجد در بخش شارستان بوده که مهمترین آرایه آن کاشی زرین فام است.

رئیس پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی نوش آباد، تصریح کرد: فصل هشتم کاوش‌ها بعد از کشف سازه‌های حرارتی در ارگ ایلخانی نوش آباد و چرایی و چگونگی کاربرد سازه‌ها انجام شد که با توجه  به الگو و طرح این سازه ها شواهد مختصری از وجود صنایع فلزکاری پیدا شد، اما نیازمند کاوش‌های تخصصی و بلندمدت است.

وی افزود: وجود یک ارگ مربوط به دوره ایلخانی در کاوش‌های هفت فصل گذشته در محوطه باستانی فیض آباد نوش‌آباد ثابت شده بود که سلسله مراتب فضای آن نیز مربوط به یک شهر ایرانی – اسلامی است.

ارگ ایلخانی نوش آباد در سال ۱۳۸۴ با شماره ۱۳۵۹۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

ایسنا/اصفهان رئیس پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی نوش آباد گفت: ارگ ایلخانی نوش آباد با توجه به آثار و شواهد کشف شده در فصل هشتم کاوش، یک اثر تاریخی معاصر سلطانیه زنجان است.

وی تاکید کرد: تعیین حریم، نقشه برداری و جانمایی روی نقشه و ژئوفیزیک، از ضروریات محوطه ارگ ایلخانی نوش آباد است و انتظار داریم در برنامه‌های آینده بتوانیم این موارد را تحقق بخشیم.

نوری شادمانی به شناسایی کاشی زرین فام در ارگ ایلخانی نوش‌آباد اشاره کرد و گفت: کاشی زرین در دوره ایلخانی برای بناهای خاص مثل مسجد، کاخ و امامزاده‌ها کاربرد داشته است.

رئیس پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی نوش آباد، گفت: احتمال دارد که در لایه‌های زیرین ارگ ایلخانی نوش آباد، آثار دیگری از دوره‌های قدیمی‌تر وجود داشته باشد که این امر نیز عملیات لایه‌نگاری را ضروری می‌کند.

رئیس پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی نوش آباد، ادامه داد: حکومت ایلخانیان ۸۸ سال طول کشیده است که با کشف یک سکه که نام ارغون شاه بر روی آن حک شده بود می توان گفت که ارگ ایلخانی نوش آباد از نظر زمانی با سلطانیه زنجان هم عصر بوده که سپس متروک و خالی از سکنه شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401043020428/%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

این عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان گفت: محوطه فیض آباد از سال ۹۱ برای حفاری آموزشی انتخاب شد و با دریافت مجوز از پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور هر سال یک فصل کاوش یکماهه در آنجا انجام می‌شود.

رضا نوری شادمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کاوش‌های آموزشی در محوطه فیض آباد نوش آباد از ۱۹ خردادماه آغاز شد و تا پایان تیرماه ادامه دارد و بعد از آن مستندنگاری، تحلیل و تفسیر یافته‌ها در دانشگاه کاشان ادامه خواهد یافت.

نوری شادمانی، تصریح کرد: مهم‌ترین اثر کشف شده در ارگ ایلخانی نوش آباد، یک ابریق سفالی به شکل خروس است که در فصل ششم کشف شد که احتمالا متعلق به عصر سلجوقی است و قابل مقایسه با ابریق سفالی موزه ویکتوریا و آلبرت انگلستان است.