ارزآوری سوزن‌دوزی از نفت بیشتر است/ وجود ۱۵۰۰ نوع سوزن‌دوزی+فیلم


تهران- ایرنا- هنرمند صنایع دستی و هنرهای سنتی با بیان این که بیش از ۱۵۰۰ نوع سوزن‌دوزی در ایران داریم، گفت: اگر به سوزن‌دوزی ایرانی بها داده شود از نفت هم ارزآوری بیشتری دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044673/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85