اردبیلی‌ها آئین کهن "نو اوستی" را به جای آوردند


اردبیل – ایرنا – برافروختن آتش و پریدن از روی آن، همان قدر که در شب چهارشنبه آخر سال در ایران مرسوم است، فردای آن روز هم پرش از روی آب‌های جاری و پر کردن کوزه‌ها به نشانه طهارت دل و دستیابی به آرزوها به عنوان رسم کهن “نو اوستی” مشهور است و همه ساله در اردبیل برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058123/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF