ادامه تعطیلی کاخ‌های نیاوران و سعدآباد

بارش برف و مسدودی معابر و دشواری تردد، مجموعه کاخ‌های سعدآباد و نیاوران را در روز یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه نیز تعطیل کرد.

تعطیلی مجموعه کاخ‌های سعدآباد و نیاوران در تهران، در روز دوشنبه ۲۴ بهمن‌ماه ادامه دارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112418090/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

به گزارش ایسنا، تعطیلی این دو مجوعه تاریخی و فرهنگی در روز دوشنبه ۲۴ بهمن‌ماه به دلیل تداوم بارش برف، لغزندگی و مسدودی معابر و برای حفظ سلامت بازدیدکنندگان اعلام شده است.

زمان بازگشایی و پذیرش بازدیدکنندگان در این دو مجموعه تاریخی ـ‌ فرهنگی متعاقبا اعلام خواهد شد.