احیاء قلب مجروح شیراز با اجرای طرح ساماندهی پیرامون حرم مطهر شاهچراغ (ع)


حدود دو دهه قبل توسط یک شرکت سرمایه گذاری، پروژه ای تجاری و اقامتی در حد فاصل حرم حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ و سید علاءالدین حسین (علیهما السلام) و در جنوب این دو حرم مطهر تحت عنوان ” بین الحرمین” اجرا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027263/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1