ابوموسی پس از سال‌ها میزبان گردشگران شد


بندرعباس – ایرنا – جزیره آکواریومی ابوموسی یا عنوان درست‌تر آن، بوموسی، با ساحل صخره‌ای و شیشه‌ای خود در قلب خلیج فارس که پس از سال‌ها انتظار برای حضور گردشگران می‌کشید، در نهایت میزبان گردشگرانی از استان‌های مختلف کشور شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051787/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF