آغاز مرمت خانه تاریخی رضوان شوشتر

همچنین قسمت شرقی بنا در ۲ طبقه دارای شوادون و شبستان است و تزیینات بنا نیز بیش‌تر از چوب، حجاری، آجرکاری و خوون‎چینی است.

این بنا دارای حیاط کوچکی است که اطراف آن را سکویی فراگرفته که اتاق‌ها بر آن بنا شده‌اند و درخت کهنسال کناری نیز زینت‎بخش این حیاط است.

ایسنا/خوزستان مرمت خانه تاریخی رضوان در شوشتر به صورت مشارکتی میان اداره‏ ‎میراث فرهنگی و مالک آغاز شده و اعتباری برای آن تخصیص ‎یافته است.

این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۷۹۳۲ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

مدرسه و خانه تاریخی رضوان در اواخر دوره قاجاریه به دست حاج ‎عوض رضوان تأسیس شد.  این خانه تاریخی در قسمت غربی محوطه آبشارها قرار گرفته و دارای ۱۰ اتاق است.

به گزارش ایسنا، مرمت این گونه بناهای تاریخی در شهرستان شوشتر اغلب به منظور حفاظت و تغییر کاربری آنها انجام می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080201031/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1