آغاز فعالیت دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان


سنندج- ایرنا- دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان ویژه نوروز ۱۴۰۲با حضور معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار کردستان در سنندج آغاز بکار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062848/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86