آغاز فصل دوم مرمت بنای تاریخی جزایری در شوشتر

این خانه ارزشمند دارای تزیینات بسیار زیاد سنگی، آجری و گچ‌بری بوده و تنها خانه‌ای است در شوشتر که در انتهای ایوان آن از رسمی‌بندی استفاده شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072412394/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1

این خانه تاریخی قدیمی‌ترین خانه در میان خانه‌های کهن تاریخی شهرستان شوشتر و حتی استان خوزستان است و بنا بر کتیبه‌ای که در زیر ایوان قرار دارد این خانه در سال ۱۴۰۱ ه‍. ق ساخته شده و نام معمار این خانه این چنین آمده است: «عمل استاد رضا و محمد بنا ابن استاد علی بنا».

ایسنا/خوزستان فصل دوم مرمت بنای تاریخی جزایری شهرستان شوشتر به منظور استحکام‌بخشی‌ بخش‌های آسیب دیده در بخش‌های مختلف این بنا از جمله زیرزمین این بنای تاریخی که در اثر شکسته شدن لوله‌های آب شهری آسیب دیده بود آغاز شده است.

متاسفانه بخش‌هایی از این خانه به دلیل آسیب‌های وارده و تغییرات در چند دهه اخیر دستخوش تغییرات شده است.

فصل اول کار مرمت این بنای تاریخی به دست حسین معماریان و از محل اعتبارات مشارکتی انجام شده بود و اکنون با مشارکت بخش خصوصی و میراث فرهنگی دوباره مرمت می‌شود.