آزمون جامع گردشگری ۱۶ دی برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زمان برگزاری آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری را روز جمعه ۱۶دی ماه اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986641/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF