آخرین وضعیت مدیر کل ارشاد خوزستان پس از واژگونی خودرو

چنانی با اشاره به اینکه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیش از سایر همراهان خود در خودرو دچار آسیب شده گفت: دوره زمانی درمان ایشان به دلیل این آسیب‌دیدگی ممکن است طول بکشد.

ناصر چنانی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص وضعیت و حال عمومی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان که عصر روز جمعه در محور هفتکل ـ اهواز دچار حادثه واژگونی خودرو شده بود گفت: هم‌اکنون وضعیت جسمانی حجت‌الاسلام رضا کلاه‌کج به گفته پزشکان در حالت ثبات است و وضعیت جسمانی او خوب و برقرار و حالش مساعد است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061914739/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

وی اضافه کرد: متاسفانه حجت‌الاسلام کلاه‌کج از ناحیه قفسه سینه دچار آسیب شده و سه دنده او دچار شکستگی شده است و باید چند روزی زیر نظر و مراقبت باشد.

آخرین وضعیت مدیر کل ارشاد خوزستان پس از واژگونی خودرو

ایسنا/خوزستان معاون توسعه مدیریت ‌و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: وضعیت جسمانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوب و حال او مساعد است.