آتش‌سوزی در داخل حریم بنای تاریخی قلعه‌تل باغملک رخ نداده است


اهواز- ایرنا – سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی خوزستان خبر آتش‌سوزی در بنای تاریخی قلعه‌تل باغملک را تکذیب کرد و گفت: آتش‌سوزی شب گذشته در فضای باز بیرون از جریم این بنا بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117835/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA