آب‌های درمانی مزیت نسبی اردبیل در حوزه گردشگری سلامت هستند


اردبیل – ایرنا – مدیرکل میراث‌ فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل گفت: آب‌های درمانی مزیت نسبی این استان در حوزه گردشگری سلامت است و تاسیسات مرتبط با گردشگری سلامت آن باید آمادگی لازم را برای پذیرش گردشگران این حوزه داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200075/%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF