آبشارهای غرب مازندران خاطره‌ساز سفر مسافران نوروزی


نوشهر- ایرنا- یکی از جاذبه‌های طبیعی و دیدنی غرب مازندران آبشارها هستند که مسافران و گردشگران این دیار می توانند با دیدن و شنیدن ترنم جانبخش و روح افزای آن سفر فراموش نشدنی را در کارنامه مسافرت خود ثبت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057259/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C